دوشنبه 11 مرداد 1400

تقاضاي همکاری

به نام خدا

آگهی استخدام :


شرکت مهندسین مشاور طرح افرا جهت تکمیل کادر کارشناسی خود در اصفهان از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:


ـ کارشناس ارشد عمران محیط زیست، عمران آب ـ فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی (مــرد)


ـ کارشناس کامپیوتر نرم افزار ـ فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی (مــرد)


ـ کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری ـ فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی (مــرد)


ـ کارشناس یا کارشناس ارشد زمین شناسی ـ فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی (خانم)

 

ـ کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ـ فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی (خانم)

 

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا