چهارشنبه 02 مهر 1399
کارشناسان ارشد

محمد افشين رحيم پور

محمد افشين رحيم پور

مدير پرو‌‌‌‌‌ژه بخش نظارت

« شرح سوابق تحصيلي »

مدرک تحصيلي: کارشناسي
رشته تحصيلي: مهندسي آب
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتي اصفهان
سابقه كار: 26سال

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي