يكشنبه 04 آبان 1399

ايمني،کاهش خطرات و پدافند غير عامل

گروه ايمني، کاهش خطرات، پدافند غير عامل و مديريت بحران   (Safety, Risk Reduction, Passive Defense Plants )

پس از تصويب سند چشم انداز و برنامه چهارم که در بند 11 از ماده آن مطالعه و اجراي طرحهاي پدافند غير عامل در طرح ها و تأسيسات حياتي، حساس و مهم به دستگاههاي اجرايي تکليف شد گروه تخصصي پدافند غير عامل دراين مجموعه شکل گرفت.
پدافند غیر عامل مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، سرمایه ها، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می  گردد. هرچه قدر درجه هشیاری مدیریت دفاعی برای بکار گیری پدافند عامل بالا باشد، باز هم دشمن سعی دارد در مراحل نخست تهاجم با وارد کردن ضربات سنگین به مراکز مهم دفاعی و مراکز حساس و حیاتی کشور آسیب برساند و برای این کار پر هزینه ترین ابزار را با قدرت آتش سنگین بکار می گیرد.
مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف می‌شود که طی این فرایند سازمان با مشاهده، تجزيه و تحليل بحرانهاي بالقوه ( ناشي از 1- حادثه های طبیعی 2- حوادث انسان ساخت ) به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تلاش مي كند تا از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت وقوع آنها اقدامات لازم را در جهت كاهش آثار، ايجاد آمادگي لازم، مقابله، امداد رساني سريع و بهبود اوضاع تا رسيدن به وضعيت عادي و بازسازي معمول نمايند.
کارشناسان اين بخش پس از جمع آوري اطلاعات جغرافيايي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي منطقه طرح، مستندات و انجام بازديد ها از منطقه مورد مطالعه، به شناسايي و بررسي تهاجمات نظامي و امنيتي مي پردازند. در نهايت راهکارهای قابل ارائه در سه دسته کالبدی، مديريت نيروي انساني و مديريت بهره‌برداري پيشنهاد می¬گردد. به طورکلي مطالعات پيش بيني تجهيزات ايمني، حفاظت و روشهاي پدافند غير عامل در کليه پروژه ها و تأسيسات مرتبط با آن در حيطه خدمات اين واحد مي باشد.

توانمنديها :

untitled-1.gif - 49.13 Kb

  • جمع آوري اطلاعات و شناخت عناصر پايه پدافند غيرعامل
  • انجام مطالعات پايه و شناسايي تهديدات و خطرات
  • مطالعات مديريت بحران
  • انجام مطالعات تكميلي مهندسي پدافند غيرعامل و ايمني شامل:

 ـ شيوه هاي مقابله با تهديدات و روشهاي عمومي پدافند غيرعامل 
 ـ ارائه طرح راهکارهاي پيشنهادي

 img887.jpg - 17.16 Kb

untitled-2.gif - 51.32 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي