يكشنبه 04 آبان 1399

منابع آب

گروه منابع آب     (Water Resources Plants)

اين بخش متشکل از مدير گروه، مديران پروژه، کارشناسان ارشد وکادر فني متبحر در خصوص نحوه تشکيل وتوزيع منابع آب کشور اعم از جريانهاي سطحي و زيرزميني فعاليت مي نمايد. مطالعه حوضه هاي آبريز، سفره هاي آب زير زميني، کيفيت شيميايي آب جريانهاي سطحي و سيلاب ها، رسوب و تهيه اطلس هاي مختلف منابع آب که زير بناي طرح هاي توسعه آب مي باشد در اين بخش انجام مي گيرد.

توانمنديها :

  • مطالعات هيدروشيمي و کيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني
  • تعيين حريم کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
  • طراحي شبکه هاي پايش منابع آب
  • مديريت، برنامه ريزي و تلفيق منابع آب
  • برنامه ريزي و اقتصاد مهندسي آب

 

img_0766-ss.gif - 140.76 Kb

img_0687-ss.gif - 117.47 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي