يكشنبه 04 آبان 1399

فضاي سبز

گروه فضاي سبز     (Urban Landscape)

افزايش روزافزون جمعيت شهري ، آلودگي هوا وکاهش زمين در سطح شهري را به همراه خواهد داشت. يک هکتار فضاي سبز در حدود 3000 – 2500 کيلوگرم اکسيژن دريک سال توليد مي کند که اين مقدار به طور متوسط اکسيژن مورد نياز 10 نفر طي يک سال را تأمين مي نمايد، اين امر ضرورت  برنامه ريزي در زمينه فضاي سبز در شهرها و ساير مناطق را نشان مي دهد. در همين راستا گروه تخصصي فضاي سبز متشکل از مدير گروه ، مديران پروژه ، کارشناسان ارشد وکادر فني کارآمد در اين مجموعه فعاليت مي نمايد. کارشناسان باغباني، فضاي سبز، هواشناسي و هيدرولوژي، خاک شناسي، هيدروليک، شبکه توزيع، سازه، تاسيسات برقي و مکانيکي زير مجموعه تخصصي اين واحد مي باشند.
برنامه ريزي، طراحي، احداث، نگهداري و مديريت فضاي سبز شهري و فراشهري ( کمربندي فضاي سبز و پارکهاي جنگلي ) از اهم خدمات مهندسي اين گروه مي باشد.

توانمنديها:

  • انجام مطالعات امکان سنجي طرح ها
  • انجام مطالعات و طراحي توسعه فضاي سبز و طرحهاي جامع فضاي سبز
  • انجام مطالعات استانداردسازي و بهينه سازي فضاي سبز
  • طراحي چشم اندازهاي شهري و باغات تزييني

 untitled-1.jpg - 47.32 Kb sabz2.jpg - 40.65 Kb

g-1.gif - 53.69 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي