يكشنبه 04 آبان 1399

آبياري و زهکشي و سدسازي

گروه آبياري و زهکشي و سدسازي  (Irrigation & Drainage & Dam)

هدف از اجراي شبکه هاي آبياري و زهکشي ، انتقال و توزيع آب تامين شده توسط سدها و رودخانه هاست که دراين خصوص با توسعه و اجراي شبکه هاي آبياري و زهکشي امکان افزايش راندمان توليد محصول از طريق تامين به موقع آب مورد نياز محصولات کشاورزي فراهم شده و باروري اقتصادي صورت مي گيرد. توسعه منابع آب و آبياري سهم بسزايي در رشد بخش کشاورزي و افزايش توليد محصولات کشاورزي دارد. امروزه نيز با توجه به افزايش روز افزون جمعيت نياز به طراحي شبکه هاي مدرن آبياري و زهکشي در سطح کشور امري اجتناب ناپذير مي باشد.
در راستاي تحقق اين اهداف، گروه تخصصي آبياري و زهکشي وسدسازي اين مجموعه شامل مدير گروه، مديران پروژه، کارشناسان ارشد و کادر فني با تجربه و کارآمد خدمات مهندسي خود را در سيطره شناخت تا طراحي و ارائه دستورالعمل هاي بهره برداري ارائه مي نمايد.

توانمنديها :

  • انجام مطالعات امکان سنجي طرحهاي آبرساني و آبياري کشاورزي
  • انجام مطالعات و طراحي تاسيسات انحراف آب، بند هاي انحرافي شبکه هاي آبياري، سيستم هاي انتقال و توزيع آب
  • انجام مطالعات آبهاي زيرزميني و سطحي
  • طراحي سيستم هاي آّبياري مدرن تحت فشار، تأسيسات آبگيري، مخازن ذخيره و ابنيه مرتبط
  • انجام مطالعات تغذيه مصنوعي
  • انجام مطالعات و طراحي سدسازي

d1.jpg - 32.47 Kb

 

 

 

      

 

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي