يكشنبه 04 آبان 1399

GIS

گروه Geographic Information System)      GIS)

GIS يک سيستم رايانه اي متشکل از سخت افزار، نرم افزار، داده و کاربر است که قادر مي باشد داده هاي مکان دار را به صورت رقومي کسب، نگهداري، بازيابي، مدلسازي و تجزيه و تحليل نموده و به صورت فني و گرافيکي ارائه نمايد.
GIS موجب تغيير زمينه هاي سنتي و کلاسيک فعاليت ها و راهکارهاي مسائل پيچيده و مفصل گرديده است و به اين ترتيب تبادل بهتر بين نظامهاي مرتبط با مسائل و تأثير گذاري متقابل هر يک از زمينه هاي تخصصي آن را فراهم آورده است.
اعضاي اين گروه با استفاده از نرم افزارهاي GIS , Auto Cad Map3D در محيط هاي کاري Arc Map ,  Arc Catalog , Arc Globe , Arc Toolbax و Arc Scene در سيطره تمامي پروژه هاي شرکت فعاليت مي نمايند.

توانمنديها :

  • تهيه بانک اطلاعاتي GIS
  • تهيه نقشه هاي پايه توپوگرافي زمين شناسي و منابع آب استاني، منطقه اي و ناحيه اي
  • تهيه نقشه هاي توزيع جمعيت
  • تهيه نقشه و مشخصات خطوط انتقال و شبکه هاي توزيع آب
  • طراحي بهينه شبکه هاي توزيع آب، تعيين مسير بهينه خطوط انتقال آب و مديريت شبکه هاي فاضلاب
  • مديريت حوضه هاي آبريز

gis 1.jpg - 52.80 Kb

gis3.jpg - 37.53 Kb

gis2.jpg - 38.51 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي