يكشنبه 04 آبان 1399

محيط زيست

 گروه محيط زيست                                                                                                                        ( Enviromemtal Engineering)
انسان با محيط زيست خود در ارتباط متقابل است ؛ بدين معني كه از يك سو ، ادامة حيات انسان مستلزم بهره مندي از منابع و موهبت هاي محيط زيست است و از سوي ديگر ، سبك و نحوة زندگي انسان نيز بر محيط زيست او تأثير مي گذارد .
همه روزه گزارشهاي متعددي از لطمه ها و خسارتهاي جبران ناپذيري كه افراد بشر به محيط زيست وارد مي كنند در جهان منتشر مي شود. توجه يك طرفه به رشد اقتصادي در اغلب كشورهاي جهان ، موجب اضمحلال منابع طبيعي شده و بسيار فراتر از آستانة تحمل طبيعت ، به آن صدمه زده است.
در همين راستا ،گروه تخصصي محيط زيست اين مجموعه  با هدف مطالعه در زمينه هاي ذيل  شکل گرفته و با بهره گيري از تجارب  نيروهاي متخصص و کار آزموده در حوزه محيط زيست به ارايه خدمات در اين زمينه ها  مي پردازد.


توانمنديها :

  •  مطالعات زيست محيطي مربوط به آب ،خاک وهوا
  • انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرحهاي عمراني وصنعتي 
  •  شناخت و پيشگيري آلاينده هاي زيست محيطي و چاره انديشي براي رفع آلايشها و بازسازي محيط زيست
  •  مطالعه در زمينه بازيافت مواد و انرژي  
  •  پايش محيط زيست ورفع آلودگيها و بازسازي
  •  مطالعات تکنولوژي پاک
  •  صرفه جويي در انرژي و مواد
  •  امحائ و دفع پسماند
  •  مديريت محيط زيست

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي